اینستاگرام/جنگ‌های بعدی در بخشی از فضا خواهد بود!

فرمانده سابق نیروهای هوا و فضا ارتش #روسیه و رئیس کمیته دفاع وشورای امنیت فدراسیون روسیه درباره جنگ‌های آینده در مصاحبه‌ای گفت: این جنگها یک جنگ با فن آوری بالا خواهد بود، و چیزی که اکنون روشن است در حا حاضر با تفنگ به مقابله میپردازند د روش های نوین تقریبا غیرممکن است. مهمترین نقش در این جنگها، شناخت از فضا و کنترل فضای هوایی، کنترل و هدایت موشک ها بازی میکند.

 
 
  • فرمانده سابق نیروهای هوا و فضا ارتش #روسیه و رئیس کمیته دفاع وشورای امنیت فدراسیون روسیه درباره جنگ‌های آینده در مصاحبه‌ای گفت: این جنگها یک جنگ با فن آوری بالا خواهد بود، و چیزی که اکنون روشن است در حا حاضر با تفنگ به مقابله میپردازند د روش های نوین تقریبا غیرممکن است. مهمترین نقش در این جنگها، شناخت از فضا و کنترل فضای هوایی، کنترل و هدایت موشک ها بازی میکند. و همچنین اطلاعات در مورد تاکتیکهای دشمن، در مورد آماده سازی عملیات، و تحرکات دشمن و غیره است
    به گفته وی، در طول مبارزات #سوریه، “ما آموختیم به شیوه جدید بجنگیم” و “جنگ بعدی نه تنها در هوا بلکه در بخشی از فضا خواهد بود، و اولویت در نوع تسلیحات مربوطه خواهد بود
  • منبع: ایراسیه 
  • #اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه