اینستاگرام/ جان شیخ در خطراست!

پست منتخب صفحه اینستاگرام اندیشکده راهبردی تبیین پیرامون فشار دوباره ماموران رژیم آل خلیفه بحرین به شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور
پست منتخب صفحه اینستاگرام اندیشکده راهبردی تبیین پیرامون فشار دوباره ماموران رژیم آل خلیفه بحرین به شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور

ارسال دیدگاه