تلگرام/ مدیر توتال: در قراردادمان بازنگری می کنیم اگر….

مدیر توتال به دلیل تغییر رژیم تحریم های ایران اعلام کرد اگر به دلایل قانونی نتوانیم قرارداد خود را اجرا کنیم، در قرارداد بازنگری می کنیم
مدیر توتال به دلیل تغییر رژیم تحریم های ایران اعلام کرد اگر به دلایل قانونی نتوانیم قرارداد خود را اجرا کنیم، در قرارداد بازنگری می کنیم

ارسال دیدگاه