تلگرام/ دردسرهای پسر ترامپ…

شبکه CNN: پسر ترامپ و ویکی لیکس در جریان انتخابات آمریکا پیامهای خصوصی مبادله کرده اند. سناتورهای دموکرات خواستار صدور احضاریه برای پسر ترامپ شدند تا شهادت بدهد میزان مبادله پیام ها چقدر بوده
شبکه CNN: پسر ترامپ و ویکی لیکس در جریان انتخابات آمریکا پیامهای خصوصی مبادله کرده اند. سناتورهای دموکرات خواستار صدور احضاریه برای پسر ترامپ شدند تا شهادت بدهد میزان مبادله پیام ها چقدر بوده..

ارسال دیدگاه