تلگرام/ تلاش علیه فعالیت های موشکی ایران

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا: هر اقدام اتحادیه اروپا برای اِعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشک بالستیک ایران و مشارکت این کشور در درگیری های خاورمیانه «جالب و مفید» است
رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا: هر اقدام اتحادیه اروپا برای اِعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشک بالستیک ایران و مشارکت این کشور در درگیری های خاورمیانه «جالب و مفید» است

ارسال دیدگاه