تلگرام/تقویت عربستان درمقابل ایران!

وال استریت ژورنال به نقل ازمقام‌ آمریکایی:جهت تقویت عربستان درمقابل ایران بدنبال تسریع روند توافق فروش سامانه دفاع موشکی به عربستان هستیم/دولت آمریکا می خواهد مانع ارسال موشک‌های ایران به منطقه شود
وال استریت ژورنال به نقل ازمقام‌ آمریکایی:جهت تقویت عربستان درمقابل ایران بدنبال تسریع روند توافق فروش سامانه دفاع موشکی به عربستان هستیم/دولت آمریکا می خواهد مانع ارسال موشک‌های ایران به منطقه شود

ارسال دیدگاه