تلگرام/ ادامه دستورات خلاف تعهدات برجامی ترامپ…

❌ترامپ بر خلاف تعهدات برجامی همراستا با پیشنهاد مشاور سابق خود «وولسی» دستور داد: حجم خریداری نفت و محصولات نفتی از ایران توسط موسسات مالی خارجی یا به واسطه آنها به نحو محسوس کاهش یابد
❌ترامپ بر خلاف تعهدات برجامی همراستا با پیشنهاد مشاور سابق خود «وولسی» دستور داد: حجم خریداری نفت و محصولات نفتی از ایران توسط موسسات مالی خارجی یا به واسطه آنها به نحو محسوس کاهش یابد

ارسال دیدگاه