اینستاگرام/تقویت عربستان در مقابل ایران!

وال استریت ژورنال به نقل ازمقام‌ آمریکایی: جهت تقویت عربستان درمقابل ایران بدنبال تسریع روند توافق فروش سامانه دفاع موشکی به عربستان هستیم دولت آمریکا می خواهد مانع ارسال موشک‌های ایران به منطقه شود
وال استریت ژورنال به نقل ازمقام‌ آمریکایی: جهت تقویت عربستان درمقابل ایران بدنبال تسریع روند توافق فروش سامانه دفاع موشکی به عربستان هستیم دولت آمریکا می خواهد مانع ارسال موشک‌های ایران به منطقه شود

ارسال دیدگاه