تلگرام/ وحشت صهیونیست ها از شکست داعش..

اندیشکده بگین سادات بعد از اعلام شکست داعش در منطقه،گزارشی بدون سند منتشر کرده مبنی بروجود توانایی بی مانند نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و نوشته چنین توانایی هایی درتاریخ نظامی گری دیده نشده! #وحشت

ارسال دیدگاه