تلگرام/ وحشت صهیونیست ها از شکست داعش(2)

لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: منطقه شاهد تغییرات اساسی است پس ما نیازمند هستیم بودجه نظامی خود را افزایش دهیم؛ بودجه زمانی تصویب شد که شرایط این طور نبود
لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: منطقه شاهد تغییرات اساسی است پس ما نیازمند هستیم بودجه نظامی خود را افزایش دهیم؛ بودجه زمانی تصویب شد که شرایط این طور نبود

ارسال دیدگاه