تلگرام/اتهام علیه ایران در بیانیه جدید کاخ سفید!

کاخ سفید در بیانیه ای ایران را متهم به نقض قطعنامه‌های 2216 و 2231 کرد و بدون اشاره به جنایات جنگی عربستان در یمن، از عربستان و متحدین خود در منطقه در برابر ایران حمایت کرد
کاخ سفید در بیانیه ای ایران را متهم به نقض قطعنامه‌های 2216 و 2231 کرد و بدون اشاره به جنایات جنگی عربستان در یمن، از عربستان و متحدین خود در منطقه در برابر ایران حمایت کرد

ارسال دیدگاه