عامل تعیین‌کننده برد موشک‌های_دفاعی ایران چیست؟

اخیراً جریان غرب‌گرای داخلی ضمن تلاش خود برای تئوریزه کردن #مذاکره_موشکی، اعلام کرده است که برد بیش از دو هزار کیلومتر در برنامه‌های دفاعی ایران نیست و می‌تواند در مذاکرات موشکی روی آن توافق صورت گیرد. لذا این سؤال طرح می‌شود که عامل تعیین‌کننده برد موشک‌های دفاعی ایران چیست؟

? تحلیل و ارزیابی

1- برنامه‌ریزی ایران در مورد برد موشک‌های دفاعی و محدودیت‌های مقطعی، مطلق نبوده و ممکن است با توجه به شرایط تغییر پیدا کند. درحالی‌که جریان غرب‌گرا در پی موضوع مذاکره قرار دادن این برد و اعمال محدودیت دائمی است.

2- تعیین‌کننده‌ترین عامل در تعیین برد موشک‌های دفاعی ایران، عنصر #تهدید و شدت آن است. به میزانی که تهدیدات دشمن وسعت و عمق بیشتری پیدا می‌کنند، طبیعتاً برد بیشتری برای موشک‌ها در برنامه‌ریزی دفاعی ایران گنجانده می‌شود.

3- اعمال هرگونه محدودیت دائمی بر برد موشک‌های دفاعی درحالی‌که تهدیدات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای علیه ایران هرروز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شوند، می‌تواند موجب بروز تهدیدات جدی دفاعی و امنیتی برای کشور شود.

↙️ برد موشک‌های دفاعی ایران تا جایی است که #تهدید باشد، و محدودیت مقطعی با توجه به عمق تهدیدها است، محدودیت مطلق برد موشکی در اثر هر مذاکره موشکی، موجب غلبه تهدیدات بر توان دفاعی ایران می‌شود.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

#تحلیل_مرتبط:

♦️ایجاد و انتشار رعب و وحشت؛ نقش مکمل غرب‌گرایان در اجبار ایران برای #مذاکره_موشکی

?https://t.me/Tabyincenter/12801

 

♦️راهکنش(تاکتیک) اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران

?https://t.me/Tabyincenter/12770

 

♦️برجام موشکی؛ تلاش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب‌گرایان داخلی

?https://t.me/Tabyincenter/12669

ارسال دیدگاه