تلگرام/ مداخله فرانسه در امور دفاعی ایران!

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه: برنامه موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت ندارد!
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه: برنامه موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت ندارد!

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه: برنامه موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت ندارد!

❌خانم «Agnes Romatet-Espagne» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در نشست خبری گفت: درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید بگویم با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و منطقه را بی‌ثبات‌ میکند

⚫️وی همچنین مشارکت کشورهای اروپایی و آمریکا را در جهت مقابله با برنامه موشکی ایران خارج از از چارچوب برجام خواستار شد

?پیوند خبر:

Goo.gl/Pw47zn

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه