تلگرام/ لایحه مالیاتی ترامپ و نقدهای فراوان…

چاک شومر،رهبر دموکرات ها در سنا بااشاره به لايحه مالياتي ترامپ گفت:در تمام دوره کاری ام لايحه اي به اين حد از پسرفتگرايي نديده ايم،فاقد منطق و دور از آنچه مردم آمريکا به آن نیاز دارند
چاک شومر،رهبر دموکرات ها در سنا بااشاره به لايحه مالياتي ترامپ گفت:در تمام دوره کاری ام لايحه اي به اين حد از پسرفتگرايي نديده ايم،فاقد منطق و دور از آنچه مردم آمريکا به آن نیاز دارند

 

در ادامه اعتراض گسترده دموکرات ها به لایحه کاهش مالیات، برنی سندرز نوشت: این لایحه یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ آمریکاست؛ چراکه جمهوری خواهان در حال غارت خزانه هستند

ارسال دیدگاه