تلگرام/ خشم صهیونیست ها در اجلاس سابان!

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در #اجلاس_سابان که به دنبال حمله نظامی به ایران بود: «اگر نگران موشک های ایران هستید، به متحدین خود هشدار دهید و آنها را سر خط کنید؛ با برجام چه کار دارید!»
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در #اجلاس_سابان که به دنبال حمله نظامی به ایران بود: «اگر نگران موشک های ایران هستید، به متحدین خود هشدار دهید و آنها را سر خط کنید؛ با برجام چه کار دارید!»

ارسال دیدگاه