تلگرام/رویترز: عدم پذیرش نامه رییس سیا از طرف سردار

رئیس سیا ارسال نامه به سردار قاسم سلیمانی را تایید و اعلام کرد وی نامه را نپذیرفته است/رویترز
رئیس سیا ارسال نامه به سردار قاسم سلیمانی را تایید و اعلام کرد وی نامه را نپذیرفته است/رویترز

رئیس سیا ارسال نامه به سردار قاسم سلیمانی را تایید و اعلام کرد وی نامه را نپذیرفته است

 رئیس سیا گفت در نامه ای به سردار سلیمانی اعلام کردم که مسئول هرگونه حمله به منافع آمریکا در عراق ایشان و ایران است و وی نامه را نپذیرفت

/رویترز

ارسال دیدگاه