تلگرام/ دیدار یک صهیونیست با گزینه احتمالی ریاست سازمان سیا

عاموس یادلین [مدیر اجرایی اندیشکده INSS وابسته به دانشگاه تل آویو] به دیدار گزینه احتمالی ریاست سازمان سیا [سناتور تام کاتن رفت]/یکی از موضوعات دیدار نحوه رویارویی با ایران بوده است

ارسال دیدگاه