اینستاگرام/فوعه و کفریا همچنان در مظلومیت…

#داعش در #عراق و #سوریه پاکسازی شد اما همچنان گروه های #تروریستی دیگری در آنجا حضور دارند که برخی روستاها را می گیرند تا حضور خود را اثبات کنند یکی از این گروه ها، #احرار_الشام است که در حملاتی روستای مظلوم #فوعه_کفریا را دوباره به آتش کشید. ارتش سوریه هم در حال پاکسازی خصوصا در شهر دیرالزور است #فوعه و #کفریا دو روستای شیعه نشین سوریه است که 2 سال در محاصره داعش بود و اجازه ارتباط و تهیه غذا به آنها داده نمی شد. حتی در زمان تبادل اسرا هم در انفجاری انتحاری کودکان این منطقه را هدف قرار داده بودند
#داعش در #عراق و #سوریه پاکسازی شد اما همچنان گروه های #تروریستی دیگری در آنجا حضور دارند که برخی روستاها را می گیرند تا حضور خود را اثبات کنند یکی از این گروه ها، #احرار_الشام است که در حملاتی روستای مظلوم #فوعه_کفریا را دوباره به آتش کشید. ارتش سوریه هم در حال پاکسازی خصوصا در شهر دیرالزور است #فوعه و #کفریا دو روستای شیعه نشین سوریه است که 2 سال در محاصره داعش بود و اجازه ارتباط و تهیه غذا به آنها داده نمی شد. حتی در زمان تبادل اسرا هم در انفجاری انتحاری کودکان این منطقه را هدف قرار داده بودند

ارسال دیدگاه