تلگرام/ طرح تحریم حامیان انصارالله در دستورکار کنگره آمریکا!

کنگره آمریکا با متهم کردن ایران به «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در یمن» طرحی تحریمی تهیه کرده و در صورت تصویب در مجلسین، وزارت خزانه داری حامیان انصارالله را تحریم می کند
کنگره آمریکا با متهم کردن ایران به «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در یمن» طرحی تحریمی تهیه کرده و در صورت تصویب در مجلسین، وزارت خزانه داری حامیان انصارالله را تحریم می کند

ارسال دیدگاه