حیس در یمن؛ اشغال و آزادسازی در یک روز!

شهر حیس، که به دست نیروهای هادی با پشتیبانی هوائی ائتلاف و همراهی زرهی امارات سقوط کرد با تلاش نیروهای مقاومت و انصارالله پس گرفته شد.

این سقوط و بازپس گیری چه نتایجی در خود دارد؟

? سه گانه شهر حیس، الخوخه و التحیتابه عنوان نقطه حیاتی برای رسیدن به بندر الحدیده در یک مسیر چهار راهی قرار دارد که یکی از دو جاده اصلی به صنعا از این مسیر می‌گذرد.

1-بازپس‌گیری این شهر و مناطق اطراف آن توسط انصارالله به معنای آن است که فشارهایی که می‌رفت بعد از مرگ صالح افزایش پیدا کند نتوانست پایه‌های دفاعی انصارالله را در داخل یمن تضعیف کند.

2-از سوی دیگر با توجه به تسلیم شدن دو گردان از وفاداران صالح به نیروهای منصور در حیس، سقوط و بازپس گیری این شهر تنها یک شبانه‌روز طول کشید و این نشان می دهد که انصارالله از لحاظ امنیتی،به وضع خوبی دست یافته و پایه‌های دفاعی آن تنها به ارتش وابسته نیست.

3- در نگاه دیگر نیز تلاش‌های هادی برای استفاده از تعصبات قبیلگی در همراه سازی قبایل حامی علی صالح نیز به شکست انجامید و این نشان از همراهی قبایل با اهداف انصارالله است.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه