اینستاگرام/بن سلمان از تصمیم ترامپ در مورد قدس حمایت می کند!

به نقل از شبکه 10 تلویزیون #اسرائیل: «#محمد_بن_سلمان به جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور #آمریکا اطلاع داده که #عربستان از تصمیم #ترامپ در معرفی #قدس به عنوان پایتخت اسرائیل حمایت خواهد کرد»

به نقل از شبکه 10 تلویزیون #اسرائیل: «#محمد_بن_سلمان به جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور #آمریکا اطلاع داده که #عربستان از تصمیم #ترامپ در معرفی #قدس به عنوان پایتخت اسرائیل حمایت خواهد کرد»
✖️بر این اساس، #بن_‌سلمان اما شرطی را مطرح کرده که باید برای یک یا دو هفته تظاهراتی در محکومیت آن برگزار شود، در عین حال عربستان تبعات افکار عمومی جهان اسلام را کنترل خواهد کرد و تضمین می‌دهد که آرامش را برای دولت آمریکا تأمین کند

فارس

ارسال دیدگاه