تلگرام/برای کنگره در مورد برجام ضرب الاجلی تعیین نشده..

سخنگوی کاخ سفید شب گذشته گفت: هیچ ضرب الاجلی برای اقدام کنگره در مورد برجام تا پایان هفته بعد تعیین نشده و دولت آمریکا هم درخواستی برای ارائه طرح بازگرداندن مجدد تحریمها علیه ایران از کنگره نداشته است. کاخ سفید به تلاش و تشویق جهت حرکت رو به جلو در مورد تغییر برجام در کنگره این کشور ادامه می‌دهد

 

?سارا سندرز: سخنگوی کاخ سفید شب گذشته گفت: هیچ ضرب الاجلی برای اقدام کنگره در مورد برجام تا پایان هفته بعد تعیین نشده و دولت آمریکا هم درخواستی برای ارائه طرح بازگرداندن مجدد تحریمها علیه ایران از کنگره نداشته است. کاخ سفید به تلاش و تشویق جهت حرکت رو به جلو در مورد تغییر برجام در کنگره این کشور ادامه می‌دهد

?پیوند اظهارات (دقیقه 24):

Goo.gl/t8BhvU

ارسال دیدگاه