اینستاگرام/ ترامپلماسی!

تیلرسون وزیر امور خارجه #آمریکا از #کره_شمالی برای مذاکره با این کشور بدون پیش شرط را خبر داد و برای این مسئله عبارت "#ترامپلماسی" استفاده کرد تیلرسون در این زمینه تاکید کرد: گفت و گو سر هر چیزی می تواند باشد، حتی آب و هوا!
تیلرسون وزیر امور خارجه #آمریکا از #کره_شمالی برای مذاکره با این کشور بدون پیش شرط را خبر داد و برای این مسئله عبارت "#ترامپلماسی" استفاده کرد تیلرسون در این زمینه تاکید کرد: گفت و گو سر هر چیزی می تواند باشد، حتی آب و هوا!

ارسال دیدگاه