تلگرام/وزیر دفاع آمریکا: ائتلاف و فشار علیه ایران دیپلماتیک خواهد بود؛ نه نظامی

خبرنگار میلیتری تایمز: وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف و فشار علیه ایران دیپلماتیک خواهد بود؛ نه نظامی
خبرنگار میلیتری تایمز: وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف و فشار علیه ایران دیپلماتیک خواهد بود؛ نه نظامی

ارسال دیدگاه