تلگرام/ کمیپنی اقتصادی و دیپلماتیک برای فشار بر کره شمالی!

تیلرسون: آمریکا کمیپنی اقتصادی و دیپلماتیک برای فشار بر کره شمالی و با هدف آوردن کره شمالی پای میز مذاکره و وادار کردن این کشور به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود آغاز کرده است
تیلرسون: آمریکا کمیپنی اقتصادی و دیپلماتیک برای فشار بر کره شمالی و با هدف آوردن کره شمالی پای میز مذاکره و وادار کردن این کشور به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود آغاز کرده است

ارسال دیدگاه