تلگرام/ اذعان به قدرت منطقه ای بی رقیب ایران..

کریستین ساینس مانیتور: پیروزی های ایران در عراق، سوریه و علیه داعش، آن را به ابرقدرتی منطقه ای و بی رقیب تبدیل کرده که با قدرت سخت و نرم خود می تواند به تحولات منطقه را شکل دهد

ارسال دیدگاه