داستان مقدمه مهم‌تر از متن برجام چیست؟

فدریکا موگرینی، طی صحبت‌های اخیر خود، ضمن اشاره به مطلبی در مقدمه برجام، اعلام کرد که گنجاندن آن بنا بر پیشنهاد طرف ایرانی بوده است. مسئله‌ای که برجام را به موضوعات غیرهسته‌ای و غیربرجامی ربط می‌دهد.

تحلیل کوتاه

1- اشاره موگرینی به این صورت در قسمت مقدمه برجام وجود دارد که «کشورهای 1+5 و ایران انتظار دارند که اجرای کامل این برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک نماید.» اما موگرینی با نقل به مضمون، بیشتر مفهوم این جمله را مدنظر داشته است.

2- موگرینی با بیان اینکه [در مقدمه برجام] «نیم‌جمله‌ای» با این مضمون وجود دارد که خواستار قرار دادن برجام به‌عنوان زیربنایی برای تعامل سازنده در منطقه است. او گفت که این جمله به درخواست ایران گنجانده شده است.

3- جدای از اینکه آنچه موگرینی گفته است، از الزامات تحقق آنچه عیناً در متن مقدمه برجام آمده است، بخش مهم‌تر سخنان موگرینی اشاره به درخواست طرف ایرانی، برای گنجاندن این جمله در برجام است.

4- اظهارات موگرینی در کنار بحث‌هایی که این روزها در مورد نقش منطقه‌ای و توان دفاعی موشکی ایران مطرح است، این فرضیه را تقویت می‌کند که جبهه غرب به‌صورت مصمم بحث برجام های منطقه‌ای با ایران را پیگیری و علاقه مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوران مذاکرات برجام را یادآوری می‌کند.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه