تلگرام/میدل ایست آی: عربستان پیروز جنگ با ایران نیست

میدل ایست آی در گزارشی نوشت: «خوب یا بد، حقیقت این است که در دهه گذشته ایران توانسته شبکه تنومندی از گروه های نیابتی در منطقه در اختیار بگیرد که به عنوان محورهای قابل اتکا بازدارندگی برای ایران عمل می کنند و در هنگام درگیری نظامی می تواند به کار گرفته شود»

✴️این وبگاه تحلیلی ادامه داد: «در نهایت باید گفت عربستان نمی تواند پیروز جنگ با ایران باشد زیرا قدرت منطقه ای عربستان و متحدین غربی اش آمریکا و اسرائیل تا زمانی که منافع استراتژیک شان به خطر نیافتد، تمایلی برای پرداخت هزینه در حمایت از عربستان ندارند»

?پیوند خبر:

Goo.gl/tVmv1a

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه