تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه(بخش دوم:«بازی دوسطحی فرانسه در غرب آسیا»

با برجسته‌تر شدن پیگیری راهبرد فشار بر ایران جهت محدودسازی توان دفاعی موشکی خود از طرف اروپا و آمریکا فرانسه را وسوسه کرده است تا با بازی در دو سطح، منافع حداکثری برای خود تحصیل کند.

تحلیل و ارزیابی

1- فرانسه ازیک‌طرف با نقش‌آفرینی در قالب اتحادیه اروپا، راهکنش فشار مشروط در کنار راهبرد فشار مطلق آمریکا جهت آغاز مذاکرات موشکی و محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران را، پیگیری می‌کند.

2- از طرفی دیگر فرانسه با ایفای نقشی جداگانه سعی دارد تا اولاً مشتری بالقوه خود که ایران است را به مشتری بالفعل تبدیل کرده و بر لیست کشورهایی که وابستگی حداکثری به فرانسه را دارند بیفزاید و از طرفی دیگر با قطبی کردن هرچه بیشتر فضا، متحد و مشتریان بالفعل خود را وادار به دادن امتیازات بیشتری کند.

3- ره‌آورد بازی فرانسه در سطح اول، فشار بیشتر بر ایران و مجاب سازی آن برای محدود کردن توان دفاعی موشکی خود است که نتیجه طبیعی آن بقای برتری نظامی کشوری مانند فرانسه در جهان است. نتیجه بازی در سطح دوم، کسب سود و تحصیل منافع تجاری از مشتریان (بالفعل و بالقوه) این کشور در غرب آسیا است که می‌تواند در صورت شکست بازی در سطح اول، حداقل منافع تجاری فرانسه را تأمین کند.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

بخش اول تحلیل:

https://t.me/Tabyincenter/12926

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه