تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه/بخش سوم:تمرکز بر بحث موشکی ایران؛ محرک بازی دوسطحی فرانسه

فرانسه نشان داده است، علاوه بر پیگیری بازی در دوسطح، حاضر نیست از منافع فردی خود در یک سطح به نفع منافع جمعی چشم‌پوشی کند. شاهدمثال این گزاره را می‌توان در جریان مذاکرات هسته‌ای که به دلیل عدم توجه به منافع منفرد فرانسه برای مدتی متوقف شد، دید.

تحلیل و ارزیابی

? در بحث موشکی نیز، فرانسه منافع خود را در هر دو سطح جمعی و فردی پیگیری و تلاش می‌کند تا نفع حداکثری خود را با جمع بین سه هدف تحصیل کند:

1- با نقش‌آفرینی در قالب اتحادیه اروپا محدودیت مشخصی را بر توسعه توانمندی موشکی از سوی ایران و همچنین برد موشک‌ها اعمال کند؛

2- با به راه انداختن جو ایران هراسی در منطقه و ترساندن متحد و مشتریان خود به‌ویژه عربستان سعودی آن‌ها را وادار به انجام خریدهای بیشتر در قبال اخذ حمایت فرانسه کند؛

3- ایران را که مشتری بالقوه خود می‌داند، به یک مشتری بالفعل تبدیل کرده و زمینه انعقاد قراردادهای بیشتر در حوزه‌های صنعتی، انرژی و شاید تسلیحاتی را فراهم و نهایتاً وابستگی حداکثری ایران به فرانسه را ایجاد کند.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

بخش دوم تحلیل:

https://t.me/Tabyincenter/12958

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه