تلگرام/ نظرسنجی دانشگاه مریلند درخصوص دخالت یا عدم دخالت آمریکا در فلسطین..

نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان داد 59% از آمریکایی ها خواستار این هستند که دولت ترامپ در موضوع فلسطین-رژیم صهیونیستی، از هیچ کدام از طرفین جانب داری نکند

ارسال دیدگاه