تلگرام/ فروش تسلیحات مرگبار آمریکایی به اوکراین..

اسوشیتدپرس: دولت ترامپ با فروش تسلیحات مرگبار از جمله موشک های ضد تانک به اوکراین موافقت کرد/مسکو چنین اقدامی را سبب تحریک کی‌یف به توسل به زور و گزینه نظامی در شرق اوکراین دانست
اسوشیتدپرس: دولت ترامپ با فروش تسلیحات مرگبار از جمله موشک های ضد تانک به اوکراین موافقت کرد/مسکو چنین اقدامی را سبب تحریک کی‌یف به توسل به زور و گزینه نظامی در شرق اوکراین دانست

 

اسوشیتدپرس: دولت ترامپ با فروش تسلیحات مرگبار از جمله موشک های ضد تانک به اوکراین موافقت کرد/مسکو چنین اقدامی را سبب تحریک کی‌یف به توسل به زور و گزینه نظامی در شرق اوکراین دانست

ارسال دیدگاه