تلگرام/اتهام حمله بزرگ سایبری به کمپانی آرامکو!

شرکت Fire Eye که پیشتر ایران را به انجام حملات سایبری متهم می کرد، در گزارش جدید خود از حمله بزرگ سایبری به کمپانی آرامکو خبر داده و اعلام کرده اند که تعیین عامل حمله برایشان دشوار است
شرکت Fire Eye که پیشتر ایران را به انجام حملات سایبری متهم می کرد، در گزارش جدید خود از حمله بزرگ سایبری به کمپانی آرامکو خبر داده و اعلام کرده اند که تعیین عامل حمله برایشان دشوار است

ارسال دیدگاه