تلگرام/ جمعیت مسیحیان در دنیا یک سوم جمعیت جهان

تیم تحقیقاتی فاکس نیوز: طبق ارزیابی ها جمعیت مسیحیان در دنیا 2.3 میلیارد نفر است و این یعنی یک سوم جمعیت جهان
تیم تحقیقاتی فاکس نیوز: طبق ارزیابی ها جمعیت مسیحیان در دنیا 2.3 میلیارد نفر است و این یعنی یک سوم جمعیت جهان

ارسال دیدگاه