تلگرام/دستور رئیس جمهور گوآتمالا جهت انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس

اسکای نیوز: رئیس جمهور گوآتمالا دستور داده سفارت این کشور در خاک فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس انتقال یابد
اسکای نیوز: رئیس جمهور گوآتمالا دستور داده سفارت این کشور در خاک فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس انتقال یابد

ارسال دیدگاه