تلگرام/روزنامه سعودی الشرق الاوسط : ابوبکر البغدادی به زودی به عراق باز خواهد گشت..

روزنامه سعودی الشرق الاوسط به نقل از داعش: ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به زودی به عراق باز خواهد گشت
روزنامه سعودی الشرق الاوسط به نقل از داعش: ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به زودی به عراق باز خواهد گشت

ارسال دیدگاه