تلگرام/کاهش محبوبیت ترامپ در یک سال اخیر/ 35%

شبکه CNN از رکورد تاریخی عدم محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در یک سال اول خبر داد/ 35%
شبکه CNN از رکورد تاریخی عدم محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در یک سال اول خبر داد/ 35%

ارسال دیدگاه