تلگرام/باز هم مدل لهستان برای براندازی در ایران پیشنهاد شد

باز هم مدل لهستان (اتحادیه همبستگی سولیدارنوشچ) برای براندازی در ایران پیشنهاد شد

پولیتیکو خبر داد: کمی بعد از مراسم تحلیف ترامپ، مارک دوبوویتز مدیر اجرایی اندیشکده ضد ایرانی FDD پیشنهادهایی در گزارشی هفت صفحه ای در مورد سیاست آمریکا علیه ایران به شورای امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد. «برانگیختن ناآرامی های مردمی» با هدف ایجاد یک «ایران آزاد و دموکراتیک» از جمله این پیشنهادات است.

?این گزارش همچنین پیشنهاد استفاده از تاکتیک های ضد کمونیستی جنگ سرد (با اشاره به حمایت دولت ریگان از جنبش کارگری اتحادیه همبستگی) که به شکاف کمونیسم اروپای شرقی منجر شد را می دهد

⚠️این گزارش با مشابه سازی روش همکاری ریگان با کلیسای کاتولیک لهستان و اتحادیه کارگری، پیشنهاد می دهد که ترامپ می تواند از اتحادیه های تجاری، سازمان های دانشجویی و روحانیون مخالف برای پررنگ کردن نقایص اقتصادی، سیاسی رژیم ایران بهره بجوید

?هم چنین در گزارش پیشنهاد شده سوابق حقوق بشری ایران برجسته شود. نویسنده پولتیکو در نقد این گزارش دوبوویتز می نویسد: کارشناسان می گویند راهبرد تغییر رژیم در ایران با توجه به عدم حضور اپوزیسیون قدرتمند سازمان یافته در ایران، یک جچالش خواهد بود.

?پیوند گزارش:

Goo.gl/d24Mkg

??ری تکیه و پیشنهاد بر اندازی در ایران بر اساس مدل لهستان:

https://t.me/Tabyincenter/8351
https://t.me/Tabyincenter/8534

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه