تلگرام/ نماینده مجلس آمریکا: اعتراض های داخل ایران یک فرصت تاریخی است!

رون دسانتیس، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از دولت آمریکا خواست از معترضین داخل ایران حمایت کند و این اعتراضات را فرصتی تاریخی! خواند
رون دسانتیس، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از دولت آمریکا خواست از معترضین داخل ایران حمایت کند و این اعتراضات را فرصتی تاریخی! خواند

ارسال دیدگاه