تلگرام/کانال «اندیشکده راهبردی تبیین» در نرم افزار ایرانی «سروش» راه اندازی شد

کانال «اندیشکده راهبردی تبیین» در نرم افزار ایرانی «سروش» راه اندازی شد

 

کانال «اندیشکده راهبردی تبیین» در نرم افزار ایرانی «سروش» راه اندازی شد❗️❗️❗️

??شما را به حضور در این فضا دعوت می کنیم??

??«آدرس در نرم افزار سروش»:

@tabyincenter

ارسال دیدگاه