اینستاگرام/ تکنولوژی، راهی برای نفوذ آمریکا در افغانستان

ژنرال آمریکایی: با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، باقی گذاردن نسل چهارم شبکه تلفن همراه ماندگارترین کاری است که آمریکا می تواند انجام دهد. این امر بیشترین تغییر را به همراه دارد
ژنرال آمریکایی: با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، باقی گذاردن نسل چهارم شبکه تلفن همراه ماندگارترین کاری است که آمریکا می تواند انجام دهد. این امر بیشترین تغییر را به همراه دارد

 

ژنرال آمریکایی: با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، باقی گذاردن نسل چهارم شبکه تلفن همراه ماندگارترین کاری است که آمریکا می تواند انجام دهد. این امر بیشترین تغییر را به همراه دارد

پ ن: شکی نیست که تکنولوژی به خصوص تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای بسیاری از کارهای انسان را تسهیل بخشیده است اما باید بپذیریم که وقتی این موارد وارد می‌شود قطعا بر ادبیات، فرهنگ و رفتارهای روزمره مردم هر کشور تاثیر می‌گذارد پس بستر خوبی است برای نفوذ فرهنگی تفکر سازنده. به همین دلیل هر کشوری که به دنبال استفاده از این مواهب است باید بسترهای خود را کاملا تقویت کند تا کمترین آسیب را ببیند

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه