تلگرام/متحدین آمریکا باید با فشار آمریکا اقدامات تهران را محکوم نماید!

کریم سجادپور از بنیادکارنگی: آمریکا کشورهایی که به ایران تکنولوژی سانسور می فروشد را تحت فشار قرار دهد/متحدین آمریکا باید با فشار آمریکا اقدامات تهران را محکوم نماید/علی الخصوص فدریکا موگرینی ساکت است

ارسال دیدگاه