اینستاگرام/بابانوئل معترض در غزه!

تصویری معروف از یک #فلسطینی که قبل از سال نو مسیحیان لباس #بابا_نوئل را پوشیده بود و در درگیری با نیروهای #رژیم_صهیونیستی متوسل به پرتاب سنگ شد
تصویری معروف از یک #فلسطینی که قبل از سال نو مسیحیان لباس #بابا_نوئل را پوشیده بود و در درگیری با نیروهای #رژیم_صهیونیستی متوسل به پرتاب سنگ شد

ارسال دیدگاه