تلگرام/غرب باید از معترضین ایران حمایت کند!

هیئت تحریریه واشنگتون پست در مطلب اخیر خود پیشنهادهایی به ترامپ داده و در مهم ترین آنها از ترامپ خواسته که از معترضین ایران حمایت کند

?هیئت تحریریه واشنگتون پست در مطلب اخیر خود پیشنهادهایی به ترامپ داده و در مهم ترین آنها از ترامپ خواسته که از معترضین ایران حمایت کند

⏺واشنگتون پست می نویسد ایران نتوانسته انتظارات اولیه مردم ایران را فراهم کند و تقاضای مردمی! برای تغییر، لایق حمایت بین المللی است

?هیئت تحریریه این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده است: رهبران اروپایی که محتاط تر هستند باید حمایت کنند. دولت ترامپ و دیگر دولت های غربی باید ایران را با تحریم تهدید کنند و هر کاری که می توانند برای حمایت از معترضین انجام دهند. با توجه به محدودیت اینترنت در ایران باید به ارتباط معترضین با یکدیگر کمک شود

?در ادامه این گزارش آمده است در حال حاضر ترامپ تغییر برجام را فراموش کند و به اتحاد با دولت های اروپایی علیه ایران بیاندیشد. الان زمان حمایت از معترضین است

?پیوند گزارش:

Goo.gl/SLEXfT

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه