تلگرام/وزارت خارجه آمریکا بدنبال حمایت از «عوامل ناآرامی های ایران»

وزارت خارجه آمریکا بدنبال ایجاد «راهبرد شبکه های اجتماعی» برای حمایت از «عوامل ناآرامی های ایران» است/دولت آمریکا به «زبان فارسی» در توئیتر و فیس بوک پست خواهد گذاشت
وزارت خارجه آمریکا بدنبال ایجاد «راهبرد شبکه های اجتماعی» برای حمایت از «عوامل ناآرامی های ایران» است/دولت آمریکا به «زبان فارسی» در توئیتر و فیس بوک پست خواهد گذاشت

ارسال دیدگاه