تلگرام/آرزوی بر باد رفته…

جان برنان رئیس سابق سیا با انتقاد به عملکرد تیم ترامپ در مورد ناآرامی های اخیر ایران نوشت: ترامپ فرصت تقویت رفورمیست ها در ایران و چشم انداز رفورم سیاسی مسالمت آمیز را بر باد داد

ارسال دیدگاه