تلگرام/ انتقاد از بیانیه موگرینی از سوی مقامات آمریکایی

جی سولومون: مقام ارشد دولت ترامپ بیانیه فدریکا موگرینی در مورد ناآرامی های اخیر را افتضاح خوانده است
جی سولومون: مقام ارشد دولت ترامپ بیانیه فدریکا موگرینی در مورد ناآرامی های اخیر را افتضاح خوانده است

ارسال دیدگاه