تلگرام/تلاش در جهت تغییر برجام!

تیلرسون در مصاحبه با AP: دولت ترامپ با کنگره برای تهیه قانون اصلاح برجام همکاری می کند؛ ترامپ گفت برجام را تغییر دهید یا حذف کنید؛ تلاش می کنیم وعده ترامپ مبنی بر تغییر برجام عملی شود

ارسال دیدگاه