تلگرام/سناتور آمریکایی: حق داریم ایران را تحریم کنیم

سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا با اشاره به ناآرامی اخیر ایران در مصاحبه با صدای آمریکا گفت آمریکا ابزارهایی دارد که می‌تواند برای اقدام علیه نقض‌ حقوق بشر به کار ببرد.

 

⚫️سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا با اشاره به ناآرامی اخیر ایران در مصاحبه با صدای آمریکا گفت آمریکا ابزارهایی دارد که می‌تواند برای اقدام علیه نقض‌ حقوق بشر به کار ببرد. وی بدون اشاره به اغتشاشات اظهار داشت: «مردم باید این حق را داشته باشند که بتوانند بدون ترس اظهار نظر کنند. در ایران، این اصل وجود ندارد. بنابراین این حق را برای ما ایجاد می‌کند تا تحریم‌هایی را علیه موارد نقض حقوق بشر ایران اعمال کنیم»

⚪️بن کاردین درباره برجام می گوید: عقب نشینی آمریکا از برجام اشتباه است. آمریکا باید بر پایبندی ایران به توافق و عمر این توافق تمرکز کند. ایران هم هیچ نقض فاحشی در برجام صورت نداده است

⚫️وی با تاکید بر تمرکز آمریکا بر معترضان و کمک این کشور برای ایمنی! آنها، خواستار تغییر مسیر رهبران ایران و ارائه آزادی های بنیادین اقتصادی به مردم ایران شد!

?پیوند اظهارات:

https://goo.gl/2aZxo6

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه