متن سند موقت «راهنمای راهبردی امنیت ملی» آمریکا

در روزهای گذشته کاخ سفید متنی را به عنوان راهنمای راهبردی موقت امنیت ملی آمریکا منتشر کرده است و انتظار می‌رود متن نهایی در ماه‌های آینده منتشر شود.

♦️ متن سند موقت «راهنمای راهبردی امنیت ملی» آمریکا

🔹 در روزهای گذشته کاخ سفید متنی را به عنوان راهنمای راهبردی موقت امنیت ملی آمریکا منتشر کرده است و انتظار می‌رود متن نهایی در ماه‌های آینده منتشر شود. سند حاضر بارتاب نگاه تیم سیاست خارجی و امنیت ملی بایدن عنوان شده است.

🔹 در این سند آمده است: «امروز سرنوشت آمریکا بیش از هر زمان دیگر و به صورت حل‌ناشدنی به اتفاقاتِ ورای سواحل خود مرتبط است. ما با همه‌گیری جهانی، نزول اقتصادی خردکننده، بحران عدالت نژادی و تعمیق وضعیت اضطراری اقلیمی مواجه هستیم. ما با جهانی روبرو هستیم که در آن ملی‌گرایی در حال خیزش است، دموکراسی در حال عقب‌نشینی است، رقابت با چین، روسیه و سایر دولت‌های اقتدارگرا در حال افزایش است و انقلاب تکنولوژیک در حال شکل‌دهی به هر جنبه از زندگی ماست. دوران ما، دوران چالش‌های بی‌سابقه و همچنین فرصت‌های بی‌همتا است.»

🔹 در این سند ۲۴ صفحه‌ای، چهار مرتبه از کلمه ایران استفاده شده است و ایران در کنار کره شمالی به عنوان بازیگران منطقه‌ای نام برده شده است که پیگیری ظرفیت‌ها و تکنولوژی‌های تغییردهنده بازی را ادامه می‌دهند در حالی که متحدان و شرکای آمریکا را تهدید کرده و ثبات منطقه‌ای را با چالش مواجه می‌سازند.

لینک متن پی‌دی‌اف سند به زبان انگلیسی

(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf)

منبع

(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

ارسال دیدگاه